Politică de confidenţialitate

Bfashion respectă individualitatea şi dreptul la viaţă privată a fiecărui utilizator, precum si dreptul lui la confidenţialitate şi protejarea datelor cu caracter personal. Astfel Bfashion are ca scop să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal, furnizate de către utilizatori. Aceste date sunt furnizate voluntar şi sunt colectate şi utilizate conform reglementărilor Legii. În calitate de administrator al datelor cu caracter personal Bfashion prezintă mai jos principiile, care guvernează politica de confidenţialitate a companiei.

 

Bfashion este înregistrată ca administrator al datelor cu caracter personal

sub Nr. 417767 la:

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (KZLD)

Adresa: Sofia 1431, blvd. “Acad. Ivan Evstatiev Gheshov” 15.

Tel: + 359 2 915 35 18

Fax: + 359 2 915 35 25

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

website: www.cpdp.bg

Bfashion colectează o anumită informaţie din spaţiul virtual pe Internet prin intermediul magazinului online BFashion – https://ro.bfashion.com sau prin intermediul altor pagini de Internet care sunt conectate la BFashion. Documentul de faţă (“Politica de confidenţialitate”) descrie politica şi procedura, care reglementează colectarea si procesarea informaţiei, prin care se identifică un utilizator înregistrat pe website-ul BFashion şi poate fi folosită pentru a se stabili o legătură comunicațională cu el (“Date personale”, “Informaţie cu caracter personal”).

Această politică de confidenţialitate este valabilă doar pentru magazinul online BFashion şi nu ar trebui sa fie exercitată pentru o alta pagină sau serviciu, sau să fie folosită de către alţi administratori ai  datelor cu caracter personal.

Informaţie privată

Bfashion  colectează informaţii cu caracter personal, pentru a răspunde solicitărilor clienţilor, aceste informaţii pot include: crearea unui profil personal, procesarea unei comenzi, furnizarea de servicii clienților, oferirea accesului la anumite caracteristici ale magazinului online, înregistrarea la buletinul informativ sau la evenimente şi jocuri organizate de companie, precum şi la alte sondaje online, grupuri de discuţii sau forumuri pentru activităţi de marketing.

Bfashion colectează următoarele informaţii personale de la utilizatorii magazinului online: nume, adresă poştală, adresă de e-mail, numărul de telefon, interese personale. Este posibil să fie cerută o informaţie suplimentară,  de exemplu numărul contului bancar (IBAN) al utilizatorului, dar numai cu permisiunea lui, sau în cazul în care această informaţie este necesară pentru procesarea serviciilor pe care utilizatorul le-a solicitat. Utilizatorul magazinului online rămâne singurul proprietar al informaţiilor şi a datelor cu caracter personal.

Prin folosirea magazinului online, utilizatorul este de acord ca datele lui personale să fie colectate şi procesate de către companie, şi în acelaşi timp el garantează că acestea sunt corecte şi autentice. De asemenea utilizatorului îi este garantat dreptul de a fi informat despre tipurile de date personale colectate şi procesate, despre modul în care acestea vor fi folosite şi mai ales despre dreptul lui de acces pentru corectarea, modificarea sau ştergerea acestor date.

Modul de folosire a datelor personale

Bfashion foloseşte datele personale ale utilizatorilor  pentru a le oferi posibilitatea să aibă un cont personal înregistrat în magazinul BFashion şi în modul acesta cererile şi comenzile lor să fie procesate si confirmate; pentru a oferi produse, servicii şi evenimente suplimentare  (acest serviciu uneori poate include informaţii de la alte companii cu privire la anumite produse şi servicii corespunzătoare; pentru a oferi diferite modalităţi de plată, servicii pentru clienţi, activităţi de promovare si marketing şi în general pentru a fi posibil ca Bfashion si Vânzătorii aprobaţi (vedeţi Condiţiile generale) să îndeplinească angajamentele şi obligaţiile contractuale de a furniza produsele şi serviciile pe care le poate furniza utilizatorilor.

Utilizatorul are dreptul de a refuza folosirea datelor lui cu caracter personal pentru scopuri comerciale, promoţionale sau pentru scopuri de marketing. În cazul acesta utilizatorul poate contacta Bfashion  prin opţiunea “Contact” publicată pe https://ro.bfashion.com Bfashion poate folosi informaţiile oferite pentru a crea o analiză de bază, care este confidenţială şi ulterior să facă o analiză statistică bazată pe analiza generala în scopuri strict statistice confidenţiale necesare funcţionării companiei. De asemenea o parte  din informaţia oferită poate fi necesară utilizării pentru punerea în aplicare a Condiţiilor Generale legale pentru folosirea magazinului online şi contractelor pentru vânzare-cumpărare  la distanţa, în scopul prevenirii a unei eventuale lezări a persoanelor sau  proprietăţii.

Cookie-urile şi alte tehnologii semănătoare

Bfashion utilizează “cookies”, pentru a colecta anumite informaţii de la toţi utilizatorii, inclusiv vizitatorii ocazionali sau neînregistraţi în magazinul online, care nu folosesc serviciile oferite de la BFashion. Cookie-urile reprezintă o serie de date, pe care sistemul informatic al Bfashion le trimite la calculatorul utilizatorului şi ulterior le foloseşte , pentru a identifica calculatorul lui atunci când utilizatorul se întoarce pe pagina magazinului online.

Cookie-urile oferă informaţii cu privire la utilizarea magazinului online şi date care ar putea fi folosite pentru a personaliza modul de utilizare a vizitatorului, precum şi de a urmări statistic tipurile de trafic de utilizare. De exemplu, atunci când un utilizator se întoarce pe pagina magazinului BFashion, cookie-urile îl identifică şi sistemul informaţional BFashion  introduce automat numele utilizatorului (fără parolă), pentru a uşura accesul utilizatorului la profilul său. Cookie-urile de asemenea permit magazinului BFashion să reamintească utilizatorului despre activități anterioare si să-i ofere produse si evenimente similare. De asemenea, Bfashion  foloseşte informaţia colectată de cookie-uri, pentru a dezvolta o analiză statistică despre utilizarea magazinului online, cum ar fi timpul pe care utilizatorii îl acordă vizualizării şi utilizării magazinului BFashion, şi paginile pe care le vizitează cel mai des. Aceste statistici rezumate nu includ informaţii private.

După ce utilizatorul este de acord să folosească magazinul BFashion, el işi dă acordul pentru utilizarea modulelor “cookie”. În cazul în care el preferă să nu primească “cookie-uri” în timp ce foloseşte magazinul BFashion sau pe e-mailuri în format HTML, utilizatorul are posibilitatea să le respingă, setând browserul de Internet să semnalizeze prezenta lor. De asemenea, utilizatorul poate respinge toate cookie-urile prin oprirea lor în setările din browser-ul de Internet.

Protecţia datelor cu caracter personal

Bfashion garantează securitatea datelor, trimise de către clienţi, cu ajutorul unor proceduri standard, fizice, electronice şi manageriale. Dacă este cazul, BFashion utilizează criptarea SSL pentru a îmbunătăţi siguranţa de transmitere a datelor private. În mod intern datele sunt stocate pe servere controlate cu acces limitat. Informațiile pot fi păstrate şi procesate în anumite locații, în strictă conformitate cu legislația bulgară şi cea generală cu privire la confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal. Solicitările şi plângerile referitoare la această politică de confidențialitate pot fi trimise la adresa de e-mail pentru contact, afișată pe https://ro.bfashion.com

Furnizarea datelor private la subcontractori si terţi

Bfashion oferă datele cu caracter personal la dispoziția terţilor (înregistraţi în Bulgaria sau în alta ţară-membru) numai în scopul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare la distanţă şi de a îndeplini condiţiile acestui contract, din acestea face parte şi livrarea produselor la adresa specificată de utilizator. Datele sunt furnizate iniţial de către utilizatorul respectiv, care le introduce în timpul efectuării comenzii, şi ulterior ele sunt furnizate către alţi terţi, din care face parte de exemplu operatorul poştal licenţiat (firma de curierat) prin anumite proceduri de asigurare a confidenţialității. Către alți terţi , care nu sunt legaţi de activitatea comercială a Bfashion , datele personale nu sunt furnizate, decât în cazurile în care în actul normativ este prevăzută o astfel de posibilitate sau dacă utilizatorul îşi dă acordul explicit. Excepţie fac cazurile în care anumite informaţii sunt furnizate către avocaţi, vămi sau alte autorităţi de stat sau agenţii care se ocupă de combaterea eventualelor încălcări contractuale sau activităţi ilegale.

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal obligă pe fiecare administrator al datelor personale, inclusiv şi Bfashion să dezvăluie informaţii, cerute prin hotărâre judecătorească sau prin alte mijloace legale  în  scopul prevenirii a unei eventuale lezări a persoanelor sau  proprietăţii.

Bfashion nu colectează sau prelucrează date care vorbesc despre originea rasială sau etnică, despre opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, apartenenţă la partide sau organizaţii politice, asociaţii cu scopuri religioase, filosofice, politice sau sindicale, precum şi date, care se referă la sănătate, viață sexuală sau la genomul uman.

După cum este menţionat mai sus Bfashion întocmeşte statistici privind utilizarea magazinului online, folosind datele colectate de “cookie-uri”. Aceste date nu includ informaţii personale şi nu pot fi publicate şi puse la dispoziţia terţilor.

Link-uri către alte site-uri ale unor terţi

În magazinul online al Bfashion se pot publica materiale (“Reprezentări”) de la terţi, cu  permisiunea proprietarilor lor, dacă este necesar, care conţin link-uri şi pot fi folosite pentru asigurarea accesului direct la alte pagini electronice (“Pagini electronice conectate sau adiţionale”).

În cazul în care un utilizator decide să viziteze una dintre aceste pagini ale terţilor, apăsând link-ul respectiv utilizatorul va fi redirecţionat către pagina terţilor. Faptul că Bfashion oferă legătura către o pagina online prin publicarea unui banner de reclamă sau o altă formă de publicitate, şi astfel se oferă posibilitatea utilizatorilor să interacţioneze sau să ofere informaţii private către terți, nu este o garanţie, un semn de apartenență a Bfashion faţă de terţul respectiv şi nu ar trebui sa fie considerată ca un acord între aceste pagini şi politicile lor de confidenţialitate şi de securitate.

Acces şi corectarea datelor cu caracter personal

Fiecare utilizator are acces si poate corecta, modifica sau şterge anumite date din informaţiile lui personale din profilul lui privat, înregistrat la BFashion. Bfashion va păstra datele doar atâta timp cât este necesar furnizării de servicii de către magazinul online sau conform prevederilor şi reglementărilor sau a dispoziţiilor legale. După aceea datele personale ale utilizatorului urmând a fi  şterse.

Amendament la această Politică de confidenţialitate

Bfashion poate amenda această Politică de confidenţialitate în orice moment, publicând o versiune nouă pe aceeaşi pagină sau pe o pagină substitută. Versiunea nouă intră în vigoare la data la care este publicată, şi această dată va fi menţionată în partea de jos a paginii.

Data intrării în vigoare: 2017-07-26